ประหยัดเงินและสนุกกับการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวคุณเอง

Written by 4:36 pm Culture, Featured, Lifestyle

ถูกหวย! แต่ไม่สะดวกไปกองสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถขึ้นเงินลอตเตอรี่ธนาคารไหนได้บ้าง 

สำหรับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชค หรือผู้ที่อยากลองเสี่ยงดวง แล้วเพิ่งโชคดีสด ๆ ร้อน ๆ ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ไม่สะดวกจะไปขึ้นเงินที่สำนักกองสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ไม่รู้ว่าถูกหวยขึ้นเงินที่ไหนได้บ้าง วันนี้ blogernews มีข้อมูลการขึ้นเงินลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่ไหนได้บ้าง ขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่ไหนหักน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นรางวัลใหญ่ หรือรางวัลเล็ก ๆ อย่างการขึ้นเงินลอตเตอรี่เลขท้าย 2 ตัว หรือจะเป็นรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ก็ตาม ซึ่งทางแอดมินได้รวบรวมธนาคารที่รับขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่มีที่ไหนบ้าง และการขึ้นเงินลอตเตอรี่หักกี่บาท รวมไปถึงเอกสารที่ต้องเตรียม มีดังต่อไปนี้เลยค่ะ

ขึ้นเงินลอตเตอรี่ธนาคารไหนได้บ้าง 

1. ธนาคารออมสิน 

สามารถเข้าไปติดต่อขอขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่ที่ธนาคารออมสินทั่วประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

 • สลากที่รับขึ้นรางวัล ต้องเป็นสลากงวดปัจจุบันเท่านั้น 
 • สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ตั้งแต่ เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดนั้น – เวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลงวดถัดไป 
 • รับขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งฯ ทุกรางวัล ยกเว้น รางวัลที่ 1 และ รางวัลสลากงวดย้อนหลัง ต้องติดต่อที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สลากต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยชำรุด รอยลบ หรือรอยขูดขีดใด ๆ 

คุณสมบัติผู้ขอขึ้นเงินรางวัล

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
 • มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดต่อได้ 
 • เป็นผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่ง หรือ สลากการกุศล ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 

เอกสารที่ต้องใช้ขึ้นเงินรางวัลมีอะไรบ้าง

 • บัตรประชาชนตัวจริง (ไม่หมดอายุ และไม่รับมอบอำนาจ) 
 • สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ สลากการกุศล ที่ถูกรางวัลฉบับจริง 
 • ใบคำขอใช้บริการขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล 

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัลผ่านธนาคารออมสิน

 • ขอรับเป็นเงินสด 
 • กรณีขอรับเงินโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ผู้ขึ้นเงินจะต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกสำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งจะต้องเป็นชื่อของผู้ขึ้นเงินรางวัล และจะต้องไม่เป็นบัญชีเงินฝากร่วม หรือบัญชีเงินฝากเพื่อผลประโยชน์ของผู้เยาว์) 

อัตราค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมการให้บริการขึ้นเงินรางวัล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 1. ค่าธรรมเนียมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 • สลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องชำระอากรแสตมป์ ทุก 200 บาท หรือเศษ 200 บาท เสียอากรแสตมป์ในอัตรา ร้อยละ 0.5 หรือ 1 บาท 
 • สลากการกุศล ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล 
 1. ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่สาขาธนาคารออมสิน อัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล

2. ธนาคารกรุงไทย 

สามารถเข้าไปติดต่อขอขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่ที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

 • รับขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งฯ ทุกรางวัล ยกเว้น รางวัลที่ 1 
 • สลากที่รับขึ้นรางวัล ต้องเป็นสลากงวดปัจจุบันเท่านั้น 
 • สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ตั้งแต่ เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดนั้น – เวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลงวดถัดไป 
 • สลากต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการชำรุด ไม่มีรอยลบ หรือรอยขีดฆ่าใด ๆ 

คุณสมบัติผู้ขอขึ้นเงินรางวัล

 • ผู้มารับเงินต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

เอกสารที่ต้องใช้ขึ้นเงินรางวัลมีอะไรบ้าง

 • บัตรประชาชนตัวจริง (ไม่หมดอายุ และไม่รับมอบอำนาจ) 
 • สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ สลากการกุศล ที่ถูกรางวัลฉบับจริง 
 • ใบคำขอใช้บริการขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล 

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัลผ่านธนาคารกรุงไทย 

 • กรณียอดเงินรางวัลรวมแล้วไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ บัญชีต่างธนาคาร 
 • กรณียอดเงินรางวัลรวมแล้วมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สามารถเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ บัญชีต่างธนาคาร
 • กรณียอดเงินรางวัลรวมแล้วเกิน 100,000 บาท สามารถเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เท่านั้น 

อัตราค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมการให้บริการขึ้นเงินรางวัลที่สาขาธนาคารกรุงไทย มีดังนี้ 

 • สลากกินแบ่งรัฐบาล หักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% และ ค่าอากรแสตมป์ 0.5% 
 • สลากการกุศล หักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัล และหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 1% ของเงินรางวัล 

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สามารถเข้าไปติดต่อขอขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

 • สามารถขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัล ยกเว้น รางวัลที่ 1 
 • ไม่รับขึ้นรางวัลย้อนงวด
 • สลากต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการชำรุด ไม่มีรอยลบ หรือรอยขีดฆ่าใด ๆ 

เอกสารที่ต้องใช้ขึ้นเงินรางวัลมีอะไรบ้าง

 • บัตรประชาชนตัวจริง (ไม่หมดอายุ) 
 • กรณีชาวต่างชาติ ต้องมีหนังสือเดินทาง (passport) 
 • สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลฉบับจริง 

อัตราค่าธรรมเนียม 

 • ค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่าเงินรางวัล 
 • ค่าอากรแสตมป์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฏหมายกำหนด ในอัตราร้อยละ  0.5 – 1 ของมูลค่าเงินรางวัล 
 • รวมทั้งหมดไม่เกิน ร้อยละ 1.5 – 2 ของมูลค่าเงินรางวัล 

ขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่ไหนหักน้อยสุด

การขึ้นเงินรางวัลโดยตรงที่สำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารขอขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่ได้ทุกรางวัล และรับขึ้นเงินย้อนหลังได้ทุกงวดที่มีระยะไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกฉลาก  ส่วนการหักค่าค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จะน้อยกว่าการขึ้นเงินรางวัลที่อื่น ทำให้ได้มูลค่าเงินรางวัลสูงกว่าที่อื่น

นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อขอขึ้นเงินรางวัลกับร้านค้าหรือแหล่งที่รับซื้อรางวัลฯ ทั่ว ๆ ไปได้ แต่จะมีการหักมูลค่าเงินรางวัลสูงถึง 3 – 4% ของเงินรางวัล แต่การจะขึ้นเงินที่ไหนดีที่สุด ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ขึ้นเงินรางวัลนั่นเอง 

*ข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

(Visited 197 times, 1 visits today)
Close